Có Nên Học Đại Học Ngành Du Lịch Nhà Hàng Khách Sạn

Có nên theo học ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn? Nếu mà do mình chọn á thì mình chọn không. Và nếu mà các bạn chỉ mới băn khoăn thôi, các bạn đang cân nhắc là có nên theo học cái ngành này thôi á thì mình khuyên là các bạn nên cân nhắc lại tại vì đây là một cái ngành mà mình cảm thấy là cực rất cực. Các bạn nên biết là khi mà các bạn theo đuổi ngành này á, các bạn sẽ dính ít nhất là 2 cái áp lực chính. Cái thứ nhất á là áp lực tâm lý, các bạn sẽ gặp rất là nhiều người và các bạn phải chiều lòng những người đó. Tại vì các bạn làm trong ngành dịch vụ à và cái thứ 2 á đó là áp lực lên cơ thể các bạn trong cái lĩnh vực nhà hàng, khách sạn này không phải lúc nào các bạn cũng làm nightcore file các bạn làm từ 9 giờ tới 5 giờ về giờ nào cũng có thể là giờ làm hết cái giò mà nó cứ thay đổi liên tục như vậy, á nó sẽ Trả lại một cái tô lên trên sức khỏe của các bạn, các bạn sẽ dần dần cảm nhận được là mỗi khi mà nó thay đổi ca làm gì của các bạn. Cái đặt thay đổi danh sách các bạn gái và các bạn cảm thấy đơn.

Viết một bình luận

Bài viết liên quan