“Xin việc” hay “tìm việc”

Hiện nay trên thị trường có nhiều khóa học “Kỹ năng xin việc” hoặc là “hồ sơ xin
việc”, thật ra những chữ này không được dùng đúng. Bạn là ứng viên có khả năng, bạn
đang tìm kiếm công việc phù hợp với sở trường, sở thích chứ không xin xỏ nhà tuyển
dụng trao cho công việc. Đổi tâm thế từ “xin việc” thành “tìm việc” là mấu chốt đầu tiên
để bạn hiểu đúng. Một khi chuyển tư thế sang người tìm, ứng viên sẽ nhìn vào bên trong
xem bản thân có gì, cần gì, phù hợp với yêu cầu ứng tuyển hay không thay vì chăm chăm
uốn mình thành kẻ khác để đạt mục đích được tuyển dụng.
Rất nhiều sinh viên hiện nay thiếu kiến thức về thị trường lao động nên thường mua
một bộ hồ sơ tìm việc có sẵn tại các nhà sách, khả năng được gọi phỏng vấn ứng tuyển là
khá thấp. Bên cạnh đó nếu bạn là sinh viên cao đẳng, đại học hồ sơ của bạn phải nổi bật
vì thế khóa học được thiết kế nhằm giúp các bạn tạo ra một bộ hồ sơ tuyển dụng chuyên
nghiệp và trang bị kỹ năng trả lời các câu hỏi phỏng vấn.
“Rất đông sinh viên bây giờ có 2 cái nghiệp là tốt nghiệp và thất nghiệp. Nghịch lý
là doanh nghiệp nào cũng than thở là tìm không ra nhân viên giỏi. Cung và cầu đều rất
lớn, nhưng sao không gặp nhau? Các bạn sinh viên nên

coi lại mình. Sức lao động là 1
4
loại hàng hóa đặc biệt, và lương chính là giá cả của hàng hóa đó. Nên hàng tốt giá cao
và ngược lại. Có hàng bán chạy cũng có hàng tồn kho. Nên mỗi bạn phải tự thay đổi, để
chất lượng tốt, mẫu mã đẹp mới dễ bán” (Trích: Ca phê sáng cùng Tony)
1

Viết một bình luận

Bài viết liên quan