Thị trường lao động cần gì từ tân cử nhân, kĩ sư

Thị trường lao động là nơi gặp gỡ của người mua lao động và người bán lao động.
Nếu bên bán lao động không bán được sản phẩm của mình điều đó đồng nghĩa chúng là
hàng tồn kho, về thuật ngữ thông dùng đó là thất nghiệp. Theo số liệu của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội, năm 2015, cả nước có trên 200.000 người có trình độ đại học trở
lên thất nghiệp, chiếm 20% tổng số lao động thất nghiệp. Nguyên nhân được chuyên gia
đưa ra là do người lao động được đào tạo nghề nhưng chưa đáp ứng nhu cầu thật sự của
doanh nghiệp. Vậy trước khi chọn được nghề và từng bước phát triển nghiệp cho tương
lai thì các bạn sinh viên cần phải hiểu thị trường nghề đang đòi hỏi gì ở người lao động.
Tùy vào các công việc khác nhau mà nhà tuyển dụng cần những yêu cầu khác nhau
với mỗi ứng viên, tuy nhiên nhìn chung nhà tuyển dụng cần các yêu cầu sau đây:
 Các yêu cầu về kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội.
 Các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc
 Các kỹ năng cứng trong công việc đặc thù
 Thái độ và tinh thần làm việc phù hợp với văn hóa doanh nghiệp

Phân tích một chút về các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ắt hẳn sẽ là quá tốt nếu
doanh nghiệp chọn được một người lao động có đầy đủ các yếu tố trên. Nhưng đó chỉ là
cá biệt trong thị trường lao động không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các quốc gia khác.
Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp cũng hiểu rõ là không thể mong đợi các tân sinh viên
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng chuyên môn tương ứng với từng công
việc cụ thể. Mặt khác, để phục vụ chiến lược phát triển của mình, các doanh nghiệp cũng
thường có chính sách đào tạo, huấn luyện để phát triển, nâng cấp nguồn nhân lực của
mình. Ngoài ra, giá trị doanh nghiệp được tạo ra không chỉ từ bản thân một lao động, nó
còn là sức mạnh của tập thể. Do đó, bảng điểm tốt một chút không đồng nghĩa bạn sẽ
được tuyển dụng ngoại trừ bạn là thiên tài và đem lại giá trị cao cho doanh nghiệp. Nếu
bạn không là thiên tài, quản lý cấp cao sẽ sẵn lòng loại trừ bạn để chọn một người có thái
độ tốt giúp công việc chung hiệu quả.
Như vậy, để được chọn thì trước tiên bạn phải có chuyên môn phù hợp với công
việc và giá trị của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, để được tuyển dụng, ứng viên cần phải có
những kỹ năng cá nhân cần thiết như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác và làm việc
nhóm, khả năng thích ứng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quan sát và kỹ năng giải
quyết mâu thuẫn. Mỗi kỹ năng đều quan trọng trong môi trường làm việc nơi công sở,
tuy nhiên kỹ năng giao tiếp được đánh giá là quan trọng nhất. Kỹ năng giao tiếp thể hiện
qua hiệu quả giao tiếp của một người với những người xung quanh. Để giao tiếp tốt
không nhất thiết phải “nói hay”, thậm chí một người “nói hay” chưa chắc đã là người
giao tiếp tốt. Nghĩa là “giao tiếp” không chỉ gói gọn trong phạm vi “nói và nghe” mà cần
được hiểu ở nghĩa rộng hơn. Đó là khả năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với
người xung quanh, hiểu họ và làm cho họ hiểu mình từ đó tạo ra sự đồng cảm, hợp tác,
chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cả cuộc sống. Môi trường làm việc ngày nay
đòi hỏi tính đồng đội rất cao, một người không thể thành công nếu chỉ làm việc “một
mình” mà không có sự hợp tác, hỗ trợ qua lại với người khác (cấp trên, đồng nghiệp,
khách hàng…)
Cuối cùng là yêu cầu về thái độ làm việc nơi công sở. Thái độ sẽ quyết định đến
tính cách và năng lực nghề nghiệp. Một thái độ tích cực sẽ hình thành sự tự tin trong bạn,
chính điều này thúc đẩy bạn đến với hành động. Và kết hợp với kỹ năng đang có bạn
đang biến ý tưởng hay lý tưởng nghề nghiệp của bạn thành hiện thực. Thái độ quan trọng
6
nhất được doanh nghiệp đánh giá chính là tôn trọng kỹ luật, nguyên tắc làm việc và tôn
trọng đồng nghiệp. Hãy làm việc với thái độ thông minh để nghề nghiệp được tỏa sáng.
Rất nhiều sinh viên hiện nay tốt nghiệp và thất nghiệp vì thiếu kỹ năng mềm là một
thực trạng tại thị trường lao động Việt Nam. Sinh viên thiếu kỹ năng viết, kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Tóm lại, công việc đòi hỏi chuyên môn, kỹ năng của người lao động và doanh
nghiệp cần một người lao động có thái độ phù hợp với môi trường làm việc thật
chuyển nghiệp. Ngoài trừ những ngành chuyên môn đặc thù đòi hỏi chất lượng
chuyên môn cao thì ứng viên sáng giá sẽ là người có các kỹ năng mềm thuần thục và
thái độ làm việc tốt. Trước khi rời môi trường học tập vào làm việc, các bạn sinh viên
cần phải trang bị những điều này thật tốt và làm cho nhà tuyển dụng biết được bạn đã
có nó, bạn chắc chắn được tuyển dụng!

Viết một bình luận