Nhân viên phòng kế hoạch

mô tả công việc

1. Lập kế hoạch sản xuất và đưa xuống cho
bộ phận sản xuất
2. Làm Báo cáo Theo Yêu cầu của Quản lý.
3.Nhập số liệu Theo các form mẫu phục vụ
bộ phận sản xuất.
4. Cập Nhật số liệu, Theo dõi, giám sát quá
trình sản xuất.
5.Kết hợp với các Phòng Ban liên quan để
đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch.
6. Theo dõi, cân đối nguyên phụ liệu phục
vụ việc Lập kế hoạch sản xuất.
7.Theo dõi tồn kho đường đi hàng hóa.
8. Làm các công việc khác Theo sự phân
công của cấp trên

Yêu cầu công việc

1.Khả năng tiếng anh: Nghe,
nói, đọc, viết khá trở lên (Ưu
tiên kĩ năng đọc và viết )
2.Khả năng máy tính thành thạo
đặc biệt là kỹ excel.
3. Ưu tiên ứng viên có đam mê
về lĩnh vực may mặc

Hồ sơ xin việc

Viết CV nêu rõ quá trình học tập
– đơn xin việc nêu rõ vị trí ứng tuyển, nơi Làm việc
mong muốn, năng lực, phẩm chất và nguyện vọng Bản
thân.

Viết một bình luận